ARTROMOT® Active-K (kolano i biodro) z biofeedbackiem

Zmotoryzowana szyna ruchowa przeznaczona do ciągłej, biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego.

CAM – Controlled Active Motion (kontrolowany ruch aktywny)

Najnowszą koncepcją jest połączenie metod rehabilitacyjnych i stosowanie ich jednocześnie lub w sekwencji naprzemiennej. Łącząc zalety terapii ruchem ciągłym biernym CPM (Continuous Passive Motion), kontrolowanego ruchu aktywnego CAM (Controlled Active Motion) oraz sekwencyjnych programów ćwiczeń opartych na biofeedback, pacjent jest w stanie odzyskać koordynację ruchową i zmniejszyć deficyt propriocepcji.

Oprócz wszystkich wcześniej wymienionych zalet terapii CPM dzięki CAM udaje się zniwelować różnice pomiędzy ruchem biernym a treningiem aktywnym i ćwiczeniami rezystancyjnymi w procesie całej rehabilitacji, poprawić koordynację ruchową i czucie głębokie po zabiegu lub urazie.

Cztery obszary zastosowań aparatu ARTROMOT® Active-K

  1. Ćwiczenia izometryczne, izokinetyczne, koncentryczne i ekscentryczne, gdzie zadaniem pacjenta jest pokonywanie okresowo lub losowo generowanej siły w określonym kierunku podczas zatrzymania ruchu lub podczas poruszania stosowane pojedynczo.
  2. Ćwiczenia świadomego postrzegania aktualnej pozycji kończyny, gdzie pacjent poddawany jest testom kątowym z wykorzystaniem informacji zwrotnej w określonym kierunku podczas ruchu biernego lub aktywnego.
  3. Ćwiczenia aktywne „swobodne”, gdzie pacjent ćwiczy z wykorzystaniem siły własnych mięśni bez ograniczenia zakresu ruchu, ale musi pokonywać zadany opór o określonej sile oddzielnie dla ruchu zginania i prostowania.
  4. Programy ćwiczeń ujęte w plany leczenia opracowane na podstawie badań i najczęstszych wskazań przy uszkodzeniach, urazach, operacjach:
    1. więzadłach krzyżowych ACL/PCL,
    2. chrząstki stawowej
    3. w zastosowaniu endoprotez.

Każdy z planów leczenia oparty jest na 6 etapach. Kolejny etap pokonywany jest przez ok. tydzień. Pojedyncze ćwiczenie trwa 20 min. Plan leczenia uwzględnia postępy w terapii i bilansuje automatycznie współczynnik aktywności w odpowiedniej proporcji (etap 1 to 100% pasywny, etap 6 to 1% pasywny). Od etapu 4 zakres ruchu ustalany jest automatycznie ruchem aktywnym.

Dlaczego tak istotne znaczenie mają ćwiczenia propriocepcji? 

Za przykład niech posłużą uszkodzone więzadła.

W więzadłach znajdują się receptory, które dostarczają mózgowi informacji dotyczących aktualnego położenia stawu i danej kończyny, a także poszczególnych członów stawu. Dzięki temu mamy możliwość „czucia swojego stawu i jego położenia”. W momencie przerwania, naderwania więzadła te informacje nie są przekazywane lub są zaburzone i nie są wystarczające dla mózgu. Powoduje to wykształcenie różnych patologicznych wzorców, zwłaszcza ruchowych, co będzie w przyszłości prowadziło do przeciążenia innych stawów oraz kręgosłupa. Jest to uraz, więc objawami towarzyszącymi są ból, obrzęk i krwiaki.

Pojawia się także znaczne ograniczenie ruchomości i wadliwe funkcjonowanie stawu.

Ćwiczenia, które „wymuszają” na pacjencie przeciwdziałanie temu procesowi po urazie, przed lub po operacji realizowane są przez współczesne urządzenie – ARTROMOT® Active-K oparty na metodzie CAM. Zarówno podczas ruchu biernego, jak i czynnego czucie głębokie pacjenta jest stale mierzone, kontrolowane i oceniane dzięki zastosowaniu biofeedback. Dodatkowo terapeuta otrzymuje raport i może ocenić postępy terapii.

Opłata za wypożyczenie - doba

42/dzień

Koszt przesyłki

90 + 73

Inni oglądali również: