Obowiązek informacyjny RODO

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazujemy informacje, spełniając obowiązek informacyjny.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma SPERA Jolanta Chartlińska, ul. Fabryczna 25, 90-340 Łódź. (zwanym dalej „Wypożyczalnia SPERA”).

Kontakt z Administratorem: biuro@wypozyczalniaspera.pl lub telefonicznie: 793 984 338.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. realizacji umów na wynajem sprzętu rehabilitacyjnego, do momentu wykonania umowy, zlecenia bądź zamówienia, chyba że po tym okresie będzie potrzeba przetwarzania przez Wypożyczalnię SPERA Państwa danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. wystawiania dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki, korekty) w celu realizacji umów i zleceń w Wypożyczalni SPERA;
 3. marketingowym produktów oraz usług administratora, w tym w celach analitycznych – art. 6 ust.1 lit f) – RODO;

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług przez Wypożyczalnię SPERA, w tym w celu realizacji wynajmu sprzętu rehabilitacyjnego.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane aż do momentu odwołania zgody na ich przechowywanie, nie dłużej jednak niż w ciągu 5 lat od dnia zakończenia realizacji umowy lub zlecenia.

Powierzanie przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe powierzamy naszym partnerom technologicznym oraz księgowym, czyli podmiotom, które świadczą dla nas usługi hostingowe oraz księgowe. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Dane osobowe są przetwarzane tylko na terenie RP.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych
 2. poprawiania swoich danych osobowych
 3. otrzymania ich kopii
 4. sprostowania swoich danych
 5. usunięcia danych
 6. ograniczenia przetwarzania danych
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 8. przenoszenia danych
 9. wniesienia skargi do organu nadzorczego
 10. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt z Administratorem: biuro@wypozyczalniaspera.pl lub telefonicznie: 793 984 338.