Pionizator pacjenta – wypożyczalnia wynajem Łódź

Stosowania pionizatora pacjenta wymagają osoby ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, kardiologicznymi i pacjenci po zabiegach operacyjnych, którzy w wyniku długotrwałego unieruchomienia wymagają stopniowej adaptacji organizmu do pozycji pionowej. Pacjenci, którzy z różnych przyczyn mają ograniczone możliwości samodzielnego osiągania pozycji pionowej, stania i chodzenia, wymagają stopniowej pionizacji.

Pionizator pacjenta umożliwia przeprowadzenie systematycznej i codziennej pionizacji, która jest niezwykle istotnym elementem w kompleksowym procesie rehabilitacji – wpływa korzystnie na pracę wielu narządów i układów:

– poprawia funkcję układu sercowo-naczyniowego, poprawia wentylację płuc i zapobiega zapaleniom płuc, poprawia perystaltykę jelit
– zapobiega i ułatwia leczenie przykurczów, poprawia ruchomość stawów, zapobiega zanikom mięśniowym (w szczególności mięśni posturalnych)
– zapobiega i ułatwia leczenie zastojów w układzie moczowym, pomaga w reedukacji pęcherza neurogennego
– zapobiega powstawaniu i ułatwia leczenie odleżyn

Pionizacja bierna pacjenta jest często jedynie etapem procesu rehabilitacji poprzedzającym naukę chodzenia i uzyskiwania coraz większej samodzielności

Wypożyczenie tygodniowe

50/tydzień
  • Kaucja zwrotna: 100 zł

Wypożyczenie miesięczne

130/miesiąc
  • Kaucja zwrotna: 100 zł